בילדער

אין בילדער: שומרים מאנטרעאל ארעסטירן גייסטישער פארשוין וועלכער האט אויסגעזען פארדעכטיגט

פאסירט אין ליפא’ס סופערמארקעט אין מאנטרעאל, ווען א גייסטישער פארשוין האט אריינשפאצירט און געמאכט א שרעקעדיגער איינדרוק מיט’ן זיין זייער צעווילדעוועט און אויסזען ווי ער וויל שלאגן מענטשן. ער איז אנטלאפן און שומרים מאנטרעאל האט געעפנט א געיעג, אים אראפהאלטנדיג ביז ווען די פאליציי איז אנגעקומען און אים ארעסטירט

איבערן שרייבער

ארי ווייזער

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.