בילדער

אין בילדער: אמעריקאנער מיליאנער שווענדט אויס 12 מיליאן שקל ביים חתונה מאכן א קינד אין א מדבר!

אן אמעריקאנער גביר האט געשפענדט א צוועלף מיליאן שקל ביים חתונה מאכן א קינד, ווען ער האט דאס אפגעראכטן אין א מדבר שממה, וואו עס איז אויפגעשטעלט געווארן דארט א הערליכער חתונה זאל מיט אלע פיטשיווקעס. פרעג איך אייך; דארף מען חתונה תקנות אדער נישט?…


איבערן שרייבער

זונדל שאלאמאן

באמערקונגען

  • איך פארשטיי אז די שאלה “דארף מען חתונה תקנות אדער נישט?” איז רעטאריש, אבער עס איז נישט לאגיש.
    מענטשן וואס האלטן נישט פון די חתונה תקנות, זענען לאו דווקא די רייכע, אדער זענען אומבאקאנט מיט דעם אז חתונה מאכן איז טייער.
    זיי קומען מיט א ליבערטעריען (פארקערט פון ליבעראל… ענליך צו פיסקעל קאנסערוואטיוו) שיטה פון ״לעב און לאז לעבן״. א מענטש וואס קען נישט חתונה מאכן רייך, זאל נישט. איינער וואס האט יא די פינאנציעלע מעגליכקייט, כה לחי!
    מען דען יא קויפן א $800 שטריימל און חתונה מאכן אין א ביהמ״ד. ווילסט נישט? גיי ארויס פון כולל, גיי נאך געלט אדער קויף א לאטערי. באצווינג נישט מיט סאציאליזם דיין ארימקייט אויף די רייכע.

שרייבט א באמערקונג

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.